גומיית התנגדות רמות 1-4

  • גומייה חלשה- 15 ש"ח

    בינונית- 19 ש"ח

    חזקה- 25 ש"ח

    חזקה מאוד- 29 ש"ח

    הנחות למורים ובעלי סטודיו בהזמנות סיטונאיות