גומיות התנגדות רמות התנגדות 1-5

 • גומיית כושר התנגדות חלשה מאוד 1/5

   2000×13×0.45 מ"מ

  גומיית כושר התנגדות חלשה 2/5

   2000×22×0.45 מ"מ

  גומיית כושר התנגדות בינונית 3/5

  2000×32×0.45 מ"מ

  גומיית כושר התנגדות חזקה 4/5

  2000×44×0.45 מ"מ

  גומיית כושר התנגדות חזקה מאוד 5/5

  5/5 2000×65×0.45 מ"מ

  הנחות למורים ובעלי סטודיו בהזמנות סיטונאיות